โรคหลอดเลือดหัวใจ

ลักษณะและอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เกิดจากการตีบและแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งในระยะแรกอาจไม่พบอาการผิดปกติ กระทั่งเส้นเลือดตีบมากขึ้นจึงเริ่มปรากฏอาการ ผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการเจ็บหน้าอดหรือเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย เพราะเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะมีลักษณะจุกแน่นกลางหน้าอก อาจจะร้าวไปที่ไหล่ซ้าย ด้านในของแขนซ้าย คอ กรรไกร หรือหลังได้

รวมทั้งอาจมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ คล้ายอาหารไม่ย่อย แต่อาการเหล่านี้มักจะทุเลาลงหลังจากนั่งหรือนอนพัก กรณีที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดตันบริเวณเส้นเลือดที่ตีบ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน อาการเจ็บหน้าอกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นหัวใจวาย ช็อก หรือหยุดเต้น ทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้ ต้นตอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ เพศและอายุ โดยพบว่า เพศชายมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าเพศหญิง 3-5 เท่า โดยเฉพาะผู้ชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป ขณะที่ผู้หญิงจะเกิดโรคนี้ช้ากว่า โดยจะเกิดกับหญิงวัยหมดประจำเดือนอายุ 50-55 ปีขึ้นไป แต่หากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น มีประวัติของบุคคลในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ด้วย แม้อายุยังน้อยก็สามารถเป็นโรคนี้ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth