การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมกำลังใช้ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการนำประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า กระทรวงได้จัดวันอาเซียนด้วยการเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการการถ่ายภาพ “วีรชนอาเซียน” ณ ศูนย์การค้าอาเซียนในราชดำเนินกลางอเวนิว

หนังสือมีความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียนความเหมือนและความแตกต่างของพวกเขา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวีระโรจน์จันทร์จันทรากล่าวกับเดอะเนชั่นและเสริมว่าในปีหน้าจะมีการเปิดตัวฉบับภาษาอังกฤษ “การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเราเราจะทำความเข้าใจกันและกันให้ดีขึ้นและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืนกัน”