การผสมผสานระหว่างการรักษามะเร็งได้อย่างปลอดภัย

นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจคัดกรองโรคในเซลล์ผู้ป่วยถึง 1100 ราย ในอนาคตการทดสอบดังกล่าวอาจใช้เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบถึงการผสมผสานระหว่างการรักษามะเร็งได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวมเอาศาสตร์พื้นฐานควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญทางคลินิกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอาเชนเป็นผู้นำกลุ่ม และศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก

ขนาดเล็กยาเสพติดจำนวนมาก การทดสอบยามะเร็งในเนื้อเยื่อมะเร็ง ส่วนของเนื้องอกที่ถูกนำมาจากผู้ป่วย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหายาเสพติดที่ดีที่สุดและสำหรับใคร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้องอกที่เฉพาะเจาะจงการรักษาด้วยมะเร็งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในบางคน อย่างไรก็ตามการตรวจคัดกรองยาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ได้ถูก จำกัด ด้วยขนาดชิ้นเนื้อขนาดเล็กที่สามารถหาได้จากผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ในเอกสารปัจจุบันทีมจึงได้พัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถทดสอบยาได้ในจำนวนที่ จำกัด ของเซลล์